Thép Nam Kim đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 6

(BĐT) - Công ty CP Thép Nam Kim vừa thông báo sẽ mua 10 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 2/6 đến ngày 30/6. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Giá mua vào theo quy định, nguồn vốn mua vào lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 và thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2019 đã kiểm toán.

Tại thời điểm 31/3/2020, Công ty sở hữu 40,5 tỷ đồng tiền mặt, 362,1 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn và 47,4 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn dài.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 2.452 tỷ đồng, giảm 16,7% so với quý I/2019; lợi nhuận sau thuế đạt 41,4 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với số lỗ hơn 101 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

Tin cùng chuyên mục