Thiên Long Group: Năm 2015 lãi ròng 187 tỷ, vượt 13% kế hoạch

Doanh thu tăng cao là yếu tố chính giúp TLG đạt kết quả lợi nhuận tăng cao trong năm 2015 vừa rồi. EPS cả năm đạt 5.706 đồng/cổ phiếu.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2015.

Theo đó trong quý IV/2015, công ty đạt 461 tỷ doanh thu thuần, tăng 24% so với cùng kỳ 2014. Giá vốn hàng bán chỉ gần 23% lên mức 289,1 tỷ khiến lợi nhuận gộp trong quý IV này đạt 171,8 tỷ, tăng mạnh so với mức 136 tỷ của cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt đông tài chính tăng 1,2 tỷ so với cùng kỳ lên 5,2 tỷ (chủ yếu từ lãi cho vay và tỷ giá), chi phí tài chính cũng tăng 50% lên 5,65 tỷ, trong đó 3,1 tỷ là lãi vay. Chi phí bán hàng và quản lý lần lượt tăng 23,5% và 27% lên mức 82,8 tỷ và 56 tỷ.

Kết quả TLG đạt 32,4 tỷ lợi nhuận trước thuế, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do hơn 6,1 tỷ chi phí thuế TNDN hoãn lại khiến lợi nhuận sau thuế quý IV này chỉ còn 19,3 tỷ, giảm so với mức 20 tỷ của cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2015, TLG đạt 1.884 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 17% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 187 tỷ, tăng 27% so với năm 2014 và ứng với mới EPS là 5.706 đồng/cổ phiếu.

Với kết quả này, TLG đã lần lượt vượt 6,3% chỉ tiêu về doanh thu và 13,3% chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế đặt ra trước đó.

Tính tới hết năm 2015, tổng tài sản của TLG là 1.292 tỷ, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tăng 109 tỷ lên 426,3 tỷ, phải thu ngắn hạn là 100 tỷ và hàng tồn kho là 420 tỷ.

Nợ phải trả của công ty là 471,2 tỷ, tăng 25% so với đầu năm và chiếm 36,5% cơ cấu nguồn vốn. Trong đó vay ngắn hạn là 199 tỷ và vay dài hạn là 44 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới hết năm 2015 của công ty lên tới 319,4 tỷ.

Mới đây vào 24/02, TLG cũng đã chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30% (10 cổ phiếu nhận 3 cổ phiếu mới)

Tin cùng chuyên mục