Thư mời chào giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Quý nhà thầu

Thông báo mời thẩm định giá tài sản tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức (trước đây là phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh). Cụ thể như sau:

1. Thửa đất 564; tờ bản đố số 37; địa chỉ tại phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích: 3.317 m2. Hình thức sử dụng: Chung 0 m2; riêng 3.317 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: Ngày 21/11/2068.

2. Thửa đất 566; tờ bản đố số 37; địa chỉ tại phường Long Phước, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Diện tích: 9.195 m2. Hình thức sử dụng: Chung 0 m2, riêng 9.195 m2. Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng: Ngày 21/11/2068.

Kính mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia liên hệ gửi chào giá theo thông tin như sau:

- Nội dung yêu cầu chào giá: Thẩm định giá tài sản.

- Thời gian nhận chào giá: Từ ngày 24/02 đến hết ngày 29/02/2024.

- Bảng chào giá (bản giấy) xin gửi về: Người nhận là ông Nguyễn Thanh Đoàn. Địa chỉ: Số 101A Mỹ Hưng, đường Chữ P, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu.

Tin cùng chuyên mục