Tổng bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước

(BĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), ngày 3/10, Trung ương thảo luận tại Hội trường về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận.
Tổng bí thư được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước ảnh 1

Toàn cảnh ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Tại Phiên thảo luận, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trên mọi lĩnh vực thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động, thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt 6,98%, cả năm dự kiến đạt 6,7%. Dự kiến, năm 2018 sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiềm chế, các mục tiêu an sinh xã hội đã được thực hiện tốt, tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu nhận định, tình hình từ nay đến năm 2020 còn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, vấn đề quan trọng nhất chính là dự báo được môi trường chiến lược cho sát, đúng, có quyết sách phù hợp, không để bị động, bất lợi thì mới có thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2018 cũng như năm 2019 và đến năm 2020.

Tại phiên họp Hội nghị Trung ương 8, khóa XII cũng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Cũng tại phiên họp này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII là ông Võ Thái Nguyên và ông Trần Đức Thắng.

Tin cùng chuyên mục