(BĐT) - Tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2017, các doanh nghiệp thành lập mới hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất.
TP.HCM: Lĩnh vực bất động sản chiếm 41,8% số doanh nghiệp thành lập mới

Lĩnh vực bất động sản ở TP.HCM thu hút nhiều nhất số doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh Ngô Ngãi

Cụ thể, trong 33.839 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 457.082 tỷ đồng, thì lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng 41,8% với vốn đăng ký 191.365 tỷ đồng, tăng 97,3% so với cùng kỳ.

Tiếp sau bất động sản là lĩnh vực buôn bán, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm 15,6% với vốn đăng ký 71.452 tỷ đồng, tăng 57,8% so với cùng kỳ; lĩnh vực xây dựng với vốn đăng ký 56.041 tỷ đồng chiếm 12,3%, tăng 83% so với cùng kỳ; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác với vốn đăng ký 32.292 tỷ đồng chiếm 7,1%, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Vẫn theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, trong 33.839 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới nói trên, loại hình Công ty TNHH một thành viên chiếm tỷ trọng cao nhất (58,6%) với 19.835 doanh nghiệp.

Kế đến, loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên chiếm 28% với 9.483 doanh nghiệp; Công ty cổ phần có 4.055 doanh nghiệp, chiếm 12%; Doanh nghiệp tư nhân có 463 doanh nghiệp chiếm 1,4%; Công ty hợp doanh có 3 doanh nghiệp chiếm 0,01%.

Cùng thời gian trên, TP.HCM đã tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ và khuyến khích hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đến nay, đã có 1.629 hộ kinh doanh đã chuyển thành doanh nghiệp, trong đó, số hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp tập trung nhiều nhất ở các quận, huyện: Thủ Đức, Bình Thạnh, Bình Chánh.