(BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Bảo Tường là đơn vị tư vấn đấu thầu được lựa chọn làm bên mời thầu cho nhiều gói thầu trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hầu hết gói thầu do nhà tư vấn này làm bên mời thầu có tỷ lệ giảm giá không quá 0,1%.
Tư vấn Bảo Tường, bên mời thầu của rất nhiều gói thầu sát giá

Theo thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gần đây nhất của 2 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Di dời bố trí dân cư phòng tránh thiên tai xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, cả hai gói thầu đều có tỷ lệ giảm giá dưới 0,1%.

Cụ thể, nhà thầu trúng thầu Gói thầu Xây lắp 03: San lấp là Công ty TNHH Xây dựng - Giao thông Tùng Đạt, với giá trúng thầu là 65,183 tỷ đồng, chỉ giảm khoảng 8,13 triệu đồng (0,01%) so với giá gói thầu. Nhà thầu trúng thầu Gói thầu Xây lắp 01: Đường giao thông là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Nguyễn Hoàng, với giá trúng thầu là 103,082 tỷ đồng, chỉ giảm khoảng 98,479 triệu đồng (0,09%) so với giá gói thầu.

Trước đó, Gói thầu Thi công xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị (Dự án Xây dựng mới Nhà Tang lễ Thành phố - Cơ sở 2) có tỷ lệ giảm giá chỉ đạt 0,06% (giá trúng thầu là 177,216 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng mới Trụ sở Công an huyện Cần Giờ có tỷ lệ giảm giá là 0,04% (giá trúng thầu là 94,543 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Nhà Bè có tỷ lệ giảm giá là 0,04% (giá trúng thầu là 61,555 tỷ đồng)...

Từ tháng 11/2016 đến nay, có tới gần 40 gói thầu do Công ty Bảo Tường làm bên mời thầu, hầu hết đều tại TP.HCM. Quy mô của các gói thầu rất đa dạng, có những gói thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng như Gói thầu Thi công xây dựng và Cung cấp, lắp đặt thiết bị (Dự án Xây dựng mới Nhà Tang lễ Thành phố - Cơ sở 2)...

Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Bảo Tường có địa chỉ tại số 53B đường 318 Chánh Hưng, Phường 5, Quận 8, TP.HCM có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng.