Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chưa chấp thuận đưa hệ thống KRX vào vận hành từ 2/5

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HOSE đưa hệ thống công nghệ thông tin KRX vào vận hành chính thức ngày 2/5/2024.
HoSE tiếp tục chậm đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX
HoSE tiếp tục chậm đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX

Ngày 25/4/2024, UBCKNN có công văn hỏa tốc gửi Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (VSDC) trả lời về tờ trình chấp thuận vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin KRX.

Trước đó, vào cùng ngày, UBCKNN nhận được Tờ trình số 04/TTr-SGDHCM của HOSE về việc chấp thuận vận hành chính thức Hệ thống công nghệ thông tin thuộc Gói thầu Thiết kế giải pháp, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao hệ thống công nghệ thông tin thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hệ thống CNTT KRX).

Trong công văn trả lời, UBCKNN cho biết, “chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị của HOSE đưa Hệ thống CNTT KRX vào vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024”.

Cụ thể, Khoản 26 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 quy định, hệ thống giao dịch chứng khoán do VNX và công ty con của VNX tổ chức, vận hành. Do vậy, việc HOSE trình UBCKNN đề xuất khi chưa báo cáo Bộ Tài chính, VNX và chưa có ý kiến của các đơn vị thụ hưởng (HNX, VSDC) là chưa bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Thiếu sót thứ hai được chỉ ra trong tờ trình là việc chưa có Biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng (HNX và VSDC).

Thứ ba, báo cáo của HOSE tại tờ trình chưa thể hiện Hệ thống CNTT KRX đã được đơn vị chủ quản phê duyệt cấp độ an toàn thông tin (cấp độ 4) theo quy định.

Ngoài ra, về sự chuẩn bị của thành viên, hiện chưa có văn bản chính thức của các thành viên về tính sẵn sàng kết nối với Hệ thống CNTT KRX cũng như khả năng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư sau khi kết nối với Hệ thống CNTT KRX.

Về phương án cho trường hợp quay lại hệ thống cũ nêu tại tờ trình, UBCKNN cũng nhấn mạnh, các sở giao dịch chứng khoán và VSDC bảo đảm hệ thống giao dịch, đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ hiện tại vận hành an toàn, ổn định, thông suốt trong mọi tình huống.

Cùng ngày, UBCKNN đã gửi công văn yêu cầu VNX, HoSE, HNX và VSDC thực hiện, báo cáo và có phương án giải quyết các nội dung liên quan.

Tin cùng chuyên mục