(BĐT) -  Công ty CP Tập đoàn Container Việt Nam (mã chứng khoán: VSC) thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Với 55,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 27,55 tỷ đồng cho cổ đông.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 29/4 và ngày thanh toán là 19/5.

Được biết, năm 2020, VSC thông qua kế hoạch cổ tức 20%, trong đó đã tạm ứng 15% và còn lại 5%. Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến cổ tức 20%.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 1.688,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 296,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,8% và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.