(BĐT) - Cần xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, làm cơ sở tiếp tục triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN.
Xây dựng Đề án cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 – 2025

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là một trong những đề xuất của Bộ Tài chính nhằm đẩy nhanh lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn DNNN. Trong khâu tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, DNNN một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ kịp thời nghiên cứu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN.

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) khẩn trương xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án thoái vốn để đảm bảo nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp vào ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Quốc hội.