(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập (địa chỉ tại Phú Thọ) vừa được Sở Xây dựng Phú Thọ công bố trúng Dự án Khu nhà ở đô thị Minh Tân tại phường Minh Nông, TP. Việt Trì.
Xây dựng Tự Lập trúng thầu Dự án Khu nhà ở đô thị Minh Tân (Phú Thọ)

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Dự án Khu nhà ở đô thị Minh Tân có tổng chi phí thực hiện là 101,086 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư là 3,308 tỷ đồng. Giá trị nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước (không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) là 4,444 tỷ đồng. Tổng diện tích sử dụng đất là 15.880 m2. Thời gian thực hiện Dự án là 2 năm.

Mục tiêu của Dự án là nhằm đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị Minh Tân có hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; góp phần hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội của đô thị cho phường Minh Nông nói riêng và TP. Việt Trì nói chung.