(BĐT) - Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa quyết định đầu tư Dự án Điện mặt trời Điện lực miền Trung nhằm khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng sạch. Dự án có tổng công suất 50MW, mỗi năm cung cấp sản lượng điện bình quân từ 87,598 GWh đến 98,147 GWh vào hệ thống điện quốc gia.
1.372 tỷ đồng đầu tư nhà máy điện mặt trời tại Khánh Hòa

Ảnh minh họa: Internet

Tổng vốn đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung là 1.372 tỷ đồng. Trong đó, Agribank sẽ tài trợ vốn cho EVNCPC vay 735 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng chi phí đầu tư trước thuế. Dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 6 năm 2019.