Nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 11 là các tổ chức tín dụng, chiếm 49,75% tổng giá trị, kỳ hạn phát hành bình quân là 4,51 năm.

16 doanh nghiệp phát hành 10.600 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 11

Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo số liệu công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng Mười Một, 16 công ty đã đăng ký 43 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp tại HNX, với tổng giá trị đăng ký phát hành 17.900 tỷ đồng.

Kết quả, các doanh nghiệp trên đã phát hành thành công đạt 10.600 tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng giá trị đăng ký phát hành, tăng 1,1 nghìn tỷ đồng (11,6%) so với giá trị phát hành trong tháng Mười.

Theo HNX, nhóm doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng là các tổ chức tín dụng, chiếm 49,75% tổng giá trị, kỳ hạn phát hành bình quân là 4,51 năm.

Bên cạnh đó, giá trị phát hành của nhóm công ty bất động sản chiếm 32,8% tổng giá trị với kỳ hạn bình quân là 4,89 năm. Trong khi, các doanh nghiệp chứng khoán chỉ chiếm 1,45% tổng giá trị và kỳ hạn bình quân là 1 năm. Còn lại, các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác chiếm 16% với kỳ hạn bình quân là 5,47 năm.

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp quốc tế, có 1 doanh nghiệp phát hành thành công 30 triệu USD ra thị trường với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Số liệu thống kê từ HNX cho thấy, trong 11 tháng của năm, Sở đã nhận 2.311 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có 1.970 đợt phát hành thành công, tổng giá trị đạt được 348.400 tỷ đồng, chiếm 68,5% tổng giá trị đăng ký.

Cụ thể, số doanh nghiệp phát hành thành công là 237 doanh nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp đã phát hành thành công 185 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế./.

Theo Vietnam+