3,8 triệu Euro thực hiện mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững

(BĐT) - Chủ trương đầu tư Dự án Mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững ở Việt Nam, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt.
3,8 triệu Euro thực hiện mục tiêu xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững

Hạn mức vốn của Dự án là 3,8 triệu Euro, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức 3,6 triệu Euro, vốn đối ứng 0,2 triệu Euro do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tự thu xếp.

Dự án gồm 3 hợp phần chính do Bộ LĐTB&XH là cơ quan chủ quản. Hợp phần 1 là phương pháp và kỹ năng thực hiện đánh giá tác động xã hội (SIA) nhằm cải thiện kỹ năng thực hiện đánh giá tác động xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và các cơ quan liên quan. Hợp phần 2 là quy trình và vai trò triển khai đánh giá tác động xã hội" nhằm tăng cường vai trò của Bộ LĐTB&XH và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện đánh giá tác động xã hội. Hợp phần 3 "Nhận thức về yếu tố xã hội trong tăng trưởng xanh bền vững" nhằm cải thiện kiến thức và hiểu biết chung của Bộ LĐTB&XH và các cơ quan liên quan về yếu tố xã hội trong việc thực hiện mục tiêu xanh và bền vững.

Tin cùng chuyên mục