(BĐT) - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 5 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản ước đạt 42,4 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu (XK) ước đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3%; nhập khẩu (NK) ước khoảng 19,57 tỷ USD, tăng 51%; xuất siêu khoảng 3,27 tỷ USD, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm 2020.
5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 22,83 tỷ USD

Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 5/2021, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 40,2% so với tháng 5/2020, tăng 1,3% so với tháng 4/2021. Trong đó, giá trị XK nhóm nông sản chính ước đạt 1,75 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,52 tỷ USD, thủy sản đạt 750 triệu USD và chăn nuôi đạt 41 triệu USD…

Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch XK nông lâm thủy sản ước đạt 22,83 tỷ USD, tăng 30,3% so với 5 tháng/2020. Trong đó, XK nhóm nông sản chính ước đạt 7,78 tỷ USD, tăng 13,0%; lâm sản chính đạt 7,06 tỷ USD, tăng 61,8%; thủy sản ước đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12,0%; chăn nuôi ước đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%.

5 tháng đầu năm, nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Cao su, chè, gạo, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm; quế,…

Về thị trường XK, ước giá trị XK nông, lâm, thủy sản 5 tháng đầu năm của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 46,5% thị phần; châu Mỹ chiếm 27,0%; châu Âu chiếm 10,1%; châu Đại Dương chiếm 1,3%; và châu Phi chiếm 1,7%.