(BĐT) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, ước tính lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến 31/8, hệ thống kho bạc kiểm soát ước đạt 609.087 tỷ đồng, bằng 54,5% dự toán chi thường xuyên năm 2020 của ngân sách nhà nước (NSNN) qua KBNN.
8 tháng: KBNN kiểm soát hơn 609 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Số vốn này không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng. So với cùng kỳ năm 2019, số kiểm soát tăng 32.403 tỷ đồng về giá trị, giảm 0,8% về tỷ lệ so với dự toán.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã xây dựng và triển khai quy trình kiểm soát cam kết chi qua KBNN, đảm bảo các khoản chi được thực hiện đúng thẩm quyền và trong phạm vi nguồn lực được phân bổ.

Đối với các khoản chi thường xuyên NSNN, KBNN tăng cường kiểm soát chặt chẽ, nhất là các khoản chi như: chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô...