Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều ngày 25/7, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Diễn đàn Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc với chủ đề “Xây dựng văn hóa báo chí, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp vì Việt Nam văn minh, thịnh vượng”.
Báo chí và doanh nghiệp đồng hành vì Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi vấn đề liên quan đến xây dựng văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí để cùng nhận thức và cùng hành động vì mục tiêu đưa văn hóa kinh doanh, văn hóa báo chí - truyền thông thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước.

Diễn đàn cũng thảo luận về tăng cường hợp tác báo chí và doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền của báo chí về kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân, đảm bảo tính chuyên nghiệp, khách quan, trung thực, công bằng, khích lệ tinh thần kinh doanh trong xã hội; hạn chế các hiện tượng tiêu cực thông tin sai lệch ảnh hưởng đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, môi trường kinh tế thế giới, môi trường báo chí hiện nay đã có sự thay đổi nhiều so với trước. Trước kia, ngoài việc tiếp cận thông tin, nguồn thu của báo chí chủ yếu từ doanh nghiệp; thì nay, báo chí không còn là kênh duy nhất được doanh nghiệp cung cấp thông tin, mà có nhiều cách thức truyền tải thông tin chủ động và chi tiền cho các kênh khác nhau đó theo mong muốn của mình.

“Chưa bao giờ như lúc này, việc thắt chặt, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp là rất cần thiết. Báo chí cần doanh nghiệp về nguồn tin, và nguồn thu. Doanh nghiệp cũng cần báo chí chính thống để đảm bảo tính xác tín thông tin, vừa giúp doanh nghiệp phát triển, vừa chỉ ra những vấn đề bất cập cần khắc phục trên tinh thần xây dựng”, ông Lê Quốc Minh nói.

Để tạo ra sự hợp tác chặt chẽ, tăng niềm tin giữa báo chí và doanh nghiệp, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam khuyến nghị, doanh nghiệp nên chủ động cởi mở, minh bạch thông tin, thay vì sợ, trốn tránh báo chí. Báo chí cũng cần tìm ra biện pháp bền vững, hiệu quả để tuyên truyền thông tin đúng đắn về hoạt động của doanh nghiệp, thông tin càng xác tín thì càng nâng cao giá trị cho tờ báo, khi đó doanh nghiệp sẽ sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho cơ quan báo chí đó.

Theo ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI, sự đồng hành, hợp tác lành mạnh, hiệu quả giữa báo chí và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của mỗi bên, cũng như trong thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước. Do vậy, trong khuôn khổ Diễn đàn, 4 cơ quan, gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Hội Nhà báo Việt Nam và VCCI đã cùng ký kết Chương trình phối hợp công tác, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng văn hoá hợp tác và thiết lập sự hợp tác trên nền tảng văn hoá.

Tin cùng chuyên mục