(BĐT) - Nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ngày 15/7/2021 đến 31/12/2021, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu bình quân 1%/năm, một số nhóm khách hàng khó khăn mức giảm tối đa là 2%/năm so với lãi suất hiện hành.
BIDV giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng mùa Covid-19

BIDV giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng mùa Covid-19

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ là khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 (lĩnh vực lưu trú, dịch vụ nhà hàng, resort, khách sạn, vận tải…); khách hàng tại các chi nhánh thuộc vùng dịch, doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thiết yếu cho nền kinh tế, doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn; khách hàng suy giảm trong hoạt động kinh doanh.

Trong 6 tháng cuối năm, BIDV dự kiến hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn với tổng nguồn lực hỗ trợ khoảng 3.600 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ giảm lãi suất cho vay 2.000 tỷ đồng đối với dư nợ hiện hữu và 1.600 tỷ đồng đối với dư nợ cho vay mới.