(BĐT) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đang chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu thuộc Kế hoạch Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, với tổng dự toán gần 470 tỷ đồng.
Bình Dương: 470 tỷ đồng đấu thầu tập trung thiết bị giáo dục đợt 1/2021

Bình Dương đang chọn nhà thầu thực hiện 5 gói thầu thuộc Kế hoạch Mua sắm tập trung đợt 1 năm 2021 với tổng dự toán gần 470 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 5 gói thầu thuộc Kế hoạch đang được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, dự kiến cùng mở thầu ngày 2/12/2021, gồm: Gói thầu Thiết bị lớp 2 (71,613 tỷ đồng); Gói thầu Thiết bị lớp 6 (153,561 tỷ đồng); Gói thầu Thiết bị đồ chơi ngoài trời, bàn ghế học sinh, thiết bị công nghệ thông tin, điện, điện tử (128,881 tỷ đồng); Gói thầu Thiết bị, đồ dùng dạy học trang bị cho các đơn vị trường học (88,421 tỷ đồng); Gói thầu Thiết bị dạy và học ngoại ngữ (26,634 tỷ đồng).

Nguồn vốn thực hiện được đầu tư từ kinh phí thường xuyên, kinh phí không thường xuyên, học phí, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.