Ban hành Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT: Công khai, minh bạch chi phí về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 19/4/2024, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc ban hành Thông tư này sẽ góp phần công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng chi phí về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. 
Việc ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT sẽ góp phần công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng chi phí về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Ảnh: Lê Tiên
Việc ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT sẽ góp phần công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng chi phí về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Ảnh: Lê Tiên

Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT gồm 4 Chương 10 Điều và Phụ lục kèm theo quy định chi tiết việc quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống theo quy định tại Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT gồm tổ chức, cá nhân tham gia, sử dụng hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu trên Hệ thống; Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, vận hành Hệ thống.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT được ban hành sẽ cắt, giảm chi phí trong hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nâng cao tính cạnh tranh cho thị trường mua sắm công; đồng thời bảo đảm thống nhất về cơ cấu và mức thu chi phí theo quy định pháp luật và hợp đồng BOT đã ký kết với Nhà đầu tư và Doanh nghiệp Dự án e-GP; tạo cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát chặt chẽ quy trình thu chi phí trong quá trình vận hành hệ thống của Doanh nghiệp Dự án e-GP, đảm bảo minh bạch, chính xác, tuân thủ quy định pháp luật và hợp đồng đã ký.

Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và kể từ khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 sẽ hết hiệu lực thi hành.

Tin cùng chuyên mục