(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương vừa cho biết, năm 2015, Sở đã nhận được 1 đơn kiến nghị của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 về quá trình lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây lắp công trình Trường Tiểu học Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. 
Bình Dương: Phát hiện 2 tổ chức vi phạm về đấu thầu năm 2015

Ảnh Internet

Qua quá trình thành lập hội đồng giải quyết kiến nghị trong đấu thầu đã cho thấy, các nội dung kiến nghị của Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2 là đúng. Đơn vị tư vấn đấu thầu có sai sót trong việc áp dụng Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.

Năm 2015, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Dương đã tiến hành 2 cuộc thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện đấu thầu trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và thanh tra công tác đấu thầu Công trình Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương. Thanh tra Sở cũng đã phối hợp với Thanh tra tỉnh Bình Dương tiến hành thanh tra, kiểm tra 13 gói thầu khác trên địa bàn Tỉnh.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu từ khâu lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu còn một số tiêu chuẩn đánh giá chưa phù hợp quy định pháp luật về xây dựng và mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp theo Thông tư số 01/2010/TT-BKH. Công tác kiểm tra, theo dõi, thẩm định đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư còn thiếu sót, chưa chặt chẽ, dẫn đến phê duyệt nhà thầu trúng thầu chưa đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Kết quả thanh tra, kiểm tra về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã phát hiện 2 tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với tổ chức vi phạm, đồng thời đề nghị các tổ chức có liên quan tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Sở KH&ĐT Bình Dương cũng cho biết, trình độ chuyên môn, năng lực và trách nhiệm của một số đơn vị tư vấn trên địa bàn Tỉnh chưa cao, dẫn đến việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu còn nhiều sai sót. Một số chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh thuê đơn vị tư vấn đấu thầu nhưng không kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện; đồng thời, chưa chỉ đạo sâu sát tổ chuyên gia đấu thầu dẫn đến việc lập hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu một số công trình còn thiếu sót.               

Năm 2015, Bình Dương có 993 gói thầu được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, tổng giá gói thầu là 2.714.159 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 2.591.379 triệu đồng, tiết giảm 122.780 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,52%.