Bộ Tài chính: Chú trọng thanh, kiểm tra DN điện, xăng dầu, bất động sản

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các đơn vị của ngành tài chính tập trung thanh, kiểm tra các doanh nghiệp (DN) có rủi ro lớn; DN hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế, nợ đọng thuế lớn; DN kinh doanh xăng dầu, điện lực, kinh doanh bất động sản; DN phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu; DN có dấu hiệu chuyển giá…
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu tập trung thanh, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, bao gồm: thanh, kiểm tra việc giao dự toán; quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi.

Về công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư, yêu cầu thanh kiểm tra, giám sát tất cả các khâu, nhất là việc phân bổ vốn, các dự án lớn, trọng điểm. Trong công tác đánh giá tài chính DN, chú trọng thanh kiểm tra tính minh bạch trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản, chế độ báo cáo, công bố thông tin. Tại các sở tài chính, công tác thanh kiểm tra chú trọng vào quản lý, sử dụng NSNN và nguồn thu sự nghiệp khác…