(BĐT) - Tại Diễn đàn năng lượng Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức ngày 25/8, đại diện Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam đang cần một số vốn lên tới 148 tỷ USD để phát triển nguồn và lưới điện (không tính các nguồn điện BOT) trong giai đoạn 2016 - 2030. 
Cần khoảng 148 tỷ USD để phát triển ngành điện

Ảnh Internet

Trong đó, giai đoạn 2016 - 2020 cần khoảng 40 tỷ USD (75% vốn dành cho xây dựng nguồn điện, còn lại là xây dựng lưới điện); giai đoạn 2021 - 2030 cần khoảng 108 tỷ USD (74% vốn cho xây dựng nguồn điện).

Để giải quyết thách thức trong phát triển bền vững ngành năng lượng, tại Diễn đàn, một số ý kiến kiến nghị cần phải thay đổi tư duy về tái cơ cấu kinh tế ngành năng lượng theo hướng tập trung vào phát triển công nghệ, cơ chế giá… Ông Tô Quốc Trụ, đại diện Hội đồng Khoa học Năng lượng cho rằng, cần thiết phải hoàn chỉnh Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở quan trọng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ khi triển khai lập các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các phân ngành, chuyên ngành năng lượng… thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng như đảm bảo đủ nguồn cung năng lượng.