(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 .
Chuẩn bị chọn nhà đầu tư dự án BOT cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý III - IV/2020. Ban Quản lý dự án 2 thuộc Bộ Giao thông vận tải được giao làm bên mời thầu. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Dự án thực hiện theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT, có tổng mức đầu tư là 6.333,06 tỷ đồng. Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 2.003 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ một phần chi phí xây dựng công trình là 388 tỷ đồng; vốn cho các hạng mục công việc do cơ quan nhà nước thực hiện khoảng 1.615 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trong thời gian khoảng 2 năm, thời gian vận hành khai thác và thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 7 tháng 6 ngày.