(BĐT) - Theo Bộ Công Thương, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp Việt Nam.
Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2020, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 5,82% (quý I tăng 7,12%; quý II tăng 3,38%; quý III tăng 3,86%; quý IV tăng 8,63%).

Xét cả giai đoạn 2016 - 2020, nhóm ngành này liên tục được mở rộng và chiếm tỷ trọng cao nhất trong các ngành công nghiệp, với đóng góp trong GDP tăng liên tục qua các năm (tăng từ 14,27% năm 2016 lên 16,48% vào năm 2019 và ước đạt 16,7% vào năm 2020).

Nhiều ngành công nghiệp chủ lực như: điện tử, dệt may, da giầy... tăng trưởng ở mức cao, trở thành yếu tố chính đóng góp vào phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam; tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội (bình quân mỗi năm tạo thêm khoảng 300.000 việc làm), nâng thứ hạng về năng lực cạnh tranh của công nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh sự phát triển của công nghiệp chế biến, chế tạo, trong giai đoạn này, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được quan tâm, thúc đẩy tăng cường liên kết, nâng cao sự vững chắc trong chuỗi cung ứng cho những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã bước đầu hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ với tỷ lệ nội địa hóa gia tăng và cơ cấu sản phẩm có sự dịch chuyển tích cực...