(BĐT) - Cho rằng bị đánh trượt một cách khiên cưỡng, nhà thầu đã đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra sai phạm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8: “Tư vấn giám sát phần xây lắp và thiết bị công trình Trụ sở làm việc Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng”.
Cục Hải quan Lạng Sơn loại oan nhà thầu

Phối cảnh trụ sở làm việc Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng

Theo phản ánh của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tân Minh (Nhà thầu Tân Minh), công ty này tham dự Gói thầu số 8 nêu trên, tuy nhiên đã bị “đánh trượt” ngay từ vòng kỹ thuật với những lý do “chưa đúng, chưa đủ và không có cơ sở”.

Theo công văn trả lời ngày 22/2/2018 của Cục Hải quan Lạng Sơn, Tân Minh được coi là nhà thầu chính trong Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư phát triển Hà Nội - Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tân Minh, nhưng trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, Nhà thầu Tân Minh chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nên bị loại. Về vấn đề này, nhà thầu này cho rằng, trong Biên bản thỏa thuận liên danh, Tân Minh thay mặt liên danh dự thầu và trực tiếp ký hồ sơ - là một thành viên của nhà thầu chính chứ không phải là nhà thầu chính. Song, chủ đầu tư không chấp nhận tư cách hợp lệ của nhà thầu. Nhà thầu cho rằng Chủ đầu tư hiểu sai từ ngữ diễn giải trong hồ sơ mời thầu.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, ông Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tân Minh cho biết: “Chủ đầu tư vẫn vin vào cớ doanh nghiệp chúng tôi đăng ký tư cách hợp lệ lên Hệ thống mạng chậm một vài ngày trước đóng thầu nên đánh trượt, trong khi đó chỉ cần một thành viên trong liên danh có tư cách hợp lệ là đáp ứng”.

Nhà thầu Tân Minh tố tiếp: “Tại thời điểm đóng thầu, chi nhánh Công ty CP Tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn lại chưa nộp phí gia hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà vẫn được chỉ định thầu tư vấn Gói thầu số 8”.

Thông tin với Báo Đấu thầu, ông Hà Tiến Lợi, Phòng Tài vụ, Quản trị thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn xác nhận, đơn vị có nhận được phản ánh nêu trên của Nhà thầu Tân Minh. Giải thích lý do loại Tân Minh, ông Lợi cho rằng, căn cứ theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh và đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo thỏa thuận liên danh ngày 19/12/2017 giữa hai nhà thầu, Tân Minh là nhà thầu chính. Khi Tân Minh đã là nhà thầu chính thì phải có tư cách hợp lệ theo quy định. Tuy nhiên, theo ý kiến chuyên gia, trong trường hợp này, cả hai thành viên của Liên danh đều là nhà thầu chính.

Nhà thầu Tân Minh có nộp hồ sơ đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đơn đăng ký xin cấp là ngày 27/12/2017, ngày 2/1/2018 Nhà thầu mới có hóa đơn nộp tiền). Tuy nhiên tại thời điểm đóng thầu Gói thầu số 8 (tức ngày 1/3/2018) thì chưa được xác nhận. Như vậy, không có căn cứ chứng minh Tân Minh đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngày có thời điểm đóng thầu 2 ngày theo quy định. Trên cơ sở đó, phía Chủ đầu tư kết luận, Nhà thầu Tân Minh không có tư cách hợp lệ theo quy định, HSDT không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và nhà thầu không được chọn.

Một chuyên gia đấu thầu cho rằng, trong trường hợp này Tân Minh có thể bị loại một cách khiên cưỡng. Lý do là, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa có quy định, quy trình đăng ký đối với nhà thầu liên danh nên trường hợp trong quá trình đánh giá HSDT, nếu một thành viên trong liên danh đã có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày là đáp ứng yêu cầu về tư cách hợp lệ theo quy định hiện hành và thành viên còn lại chưa có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì có thể coi đây là tình huống trong đấu thầu phát sinh theo quy định tại Khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng tiếp tục đánh giá HSDT của nhà thầu liên danh này nhưng phải yêu cầu thành viên chưa đăng ký hoàn thành thủ tục đăng ký trên Hệ thống trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Ở tình huống này, Công ty CP Tư vấn xây dựng và Đầu tư phát triển Hà Nội - thành viên trong liên danh đã có tên trên Hệ thống.

Về việc tại thời điểm đóng thầu, đơn vị tư vấn chưa nộp phí gia hạn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mà vẫn được chỉ định thầu tư vấn Gói thầu số 8, theo chuyên gia nêu trên, cũng có thể chấp nhận.

Được biết, nhà thầu trúng thầu Gói thầu số 8 là Công ty CP Tư vấn Xây dựng Lạng Sơn.