Đà Nẵng: 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, xác định nội dung các nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Năm nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện tái cơ cấu kinh tế Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm: Cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách Nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực; phát triển doanh nghiệp và kết nối các thành phần kinh tế; phát triển và tăng cường liên kết kinh tế đô thị; cơ cấu lại các ngành theo hướng phát triển hiện đại, kinh tế xanh bền vững và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế.

Riêng về nhiệm vụ cơ cấu đầu tư công, xác định phân bổ nguồn vốn có sự ưu tiên đối với các dự án cấp bách, cần thiết, có tác động trực tiếp đến mục tiêu phục hồi; kích thích tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Để thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm hiệu quả, các đơn vị liên quan tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; giải phóng mặt bằng; tháo gỡ các vướng mắc về quy trình, thủ tục, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư gắn với trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhất là với người đứng đầu…

Tiếp đó, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm, động lực, quan trọng có tác động kích thích, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên toàn địa bàn Thành phố.

Đà Nẵng cũng xác định nguồn lực vốn đầu tư công là “vốn mồi” nhằm dẫn dắt, thu hút và huy động nguồn lực vốn đầu tư xã hội tham gia đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, môi trường, thoát nước… Cụ thể, huy động nguồn lực xã hội để đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hòa Nhơn, Khu công nghiệp Hòa Ninh, các khu nông nghiệp công nghệ cao, các cụm công nghiệp...

Tin cùng chuyên mục