(BĐT) - HĐND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công của Thành phố, trong đó quyết định chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Xử lý chất thải rắn 1.000 tấn/ngày đêm tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn theo phương thức PPP.
Đà Nẵng duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP xử lý chất thải rắn hơn 800 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án nhóm B, công trình xử lý rác thải có tổng mức đầu tư dự kiến 823,526 tỷ đồng. Tổng diện tích dự án 29.059 m2, trong đó, diện tích xây dựng nhà máy là 12.597 m2. Địa điểm thực hiện tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Công suất thiết kế 1.000 tấn rác sinh hoạt/ngày đêm để xử lý chất thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt.

Thời gian hợp đồng Dự án không quá 25 năm kể từ ngày nhà đầu tư được ký kết hợp đồng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong đó, thời gian xây dựng Dự án không quá 2 năm.