(BĐT) - Ban Quản lý dự án truyền tải điện - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 Dự án Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Lai Châu với tổng mức đầu tư 382,547 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của EVNNPT.
Đầu tư hơn 382 tỷ đồng nâng công suất trạm biến áp 500 kV Lai Châu

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 6 gói thầu của Dự án gồm: Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 500 kV - 900 MVA (giá gói thầu 302,531 tỷ đồng); Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ (giá gói thầu 19,178 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhị thứ, SCADA (giá gói thầu 7,631 tỷ đồng); Gói thầu số 9 Xây lắp trạm (giá gói thầu 8,106 tỷ đồng); Gói thầu số 11 Bảo hiểm xây dựng công trình (giá gói thầu 0,799 tỷ đồng); Gói thầu số 12 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị (giá gói thầu 1,697 tỷ đồng).