Đề xuất nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có Tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng Dự án sửa đổi Luật Thuế bảo vệ môi trường. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, Bộ Tư pháp thay mặt Chính phủ ký tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung Dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi), trong đó có nội dung nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên tối đa 8.000 đồng/lít vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội.

Dự kiến trong tháng 4 này, Bộ Tài chính sẽ lấy ý kiến các đơn vị, tổ chức, cá nhân về Dự án Luật Thuế bảo vệ môi trường. Tháng 5 xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tháng 6 sẽ trình Chính phủ Dự án Luật để Chính phủ trình Quốc hội.                

Tin cùng chuyên mục