(BĐT) - Theo số liệu vừa được Bộ Tài chính công bố, đến hết tháng 11/2021 đã thực hiện miễn, giảm, giãn khoảng 118,76 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ gần 120 nghìn doanh nghiệp và 20 nghìn hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Số tiền trên bao gồm: 92,82 nghìn tỷ đồng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ và 25,93 nghìn tỷ đồng miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Về gia hạn, số thuế giá trị gia tăng được gia hạn tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, quý I, quý II/2021 của doanh nghiệp, tổ chức là 44.867 tỷ đồng. Số thuế thu nhập doanh nghiệp của 99.217 doanh nghiệp, tổ chức gia hạn là 45.000 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn là 404 tỷ đồng. Tiền thuê đất được gia hạn là 2.552 tỷ đồng.