(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 3 dự án giao thông trên địa bàn với tổng giá trị các gói thầu hơn 433 tỷ đồng.
Gia Lai phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3 dự án hơn 433 tỷ đồng

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, Dự án Nâng cấp, cải tạo Đường tỉnh 663, tỉnh Gia Lai với 7 gói thầu có tổng giá trị 140,691 tỷ đồng. Trong đó có 2 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, qua mạng; 5 gói thầu áp dụng chỉ định thầu rút gọn.

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 664 (đoạn Km0+Km15+350), tỉnh Gia Lai có 7 gói thầu, tổng giá gói thầu là 141,019 tỷ đồng.

Dự án Đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Trường Chinh đến đường Lê Duẩn), TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai gồm 6 gói thầu với tổng giá gói thầu là 151,704 tỷ đồng.

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ tháng 11/2021.