(BĐT) - Đó là 2 vấn đề nổi cộm của ngành giao thông vận tải (GTVT) được Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016 diễn ra sáng ngày 29/9 tại Hà Nội.
Giải ngân thấp, chậm quyết toán dự án BOT

Trong các tháng còn lại của năm 2016, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

Mới giải ngân được hơn 50% kế hoạch vốn

Theo Báo cáo của Bộ GTVT, trong 9 tháng đầu năm 2016, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng được Bộ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Bộ GTVT cũng đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2016. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư của ngành GTVT vẫn đạt thấp so với kế hoạch đề ra, nhất là nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, tổng cộng các nguồn vốn dự kiến giải ngân cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông năm 2016 là 76.874,7 tỷ đồng, trong khi đó kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2016 của Ngành ước đạt 39.004 tỷ đồng, đạt 50,74%; giải ngân ước đạt 39.296,6 tỷ đồng, đạt 51,12% kế hoạch năm 2016.

Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm 2016, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần quyết liệt, tập trung giải ngân, đặc biệt là khẩn trương triển khai thi công, đẩy mạnh giải ngân các dự án sử dụng vốn dư của các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phương án thi tuyển kiến trúc nhà ga đang được đánh giá xếp hạng và Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 10/2016. Bộ GTVT cũng đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu và xây dựng cơ chế đặc thù về công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành thẩm định Dự án.

Báo cáo của Bộ GTVT cho biết, trong 9 tháng năm 2016, ngành GTVT đã hoàn thành 44 công trình, dự án để đưa vào khai thác; hoàn tất công tác chuẩn bị để triển khai thi công 13 công trình, dự án. Bộ này cũng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT; đồng thời tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư. 

29/50 dự án BOT được trình duyệt quyết toán

Số liệu tổng hợp của Bộ GTVT cho thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đã lập, trình duyệt quyết toán 680 công trình, dự án hoàn thành, đạt 88% kế hoạch; hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 670 công trình, dự án, đạt 94% kế hoạch năm 2016. Đối với 50 dự án BOT hoàn thành được thu phí và 3 dự án BT hoàn thành, tính đến thời điểm hiện tại đã lập, trình duyệt quyết toán 29 dự án (trong đó 13 dự án được trình trong năm 2016); hoàn thành thẩm tra, thỏa thuận, phê duyệt quyết toán 17 dự án (trong đó có 11 dự án được phê duyệt trong năm 2016).

Theo đánh giá của Bộ GTVT, mặc dù trong 9 tháng qua, Bộ đã triển khai nhiều biện pháp để tiếp tục tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán các dự án hoàn thành và thực tế công tác quyết toán các dự án đã được triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, tại một số dự án, nhất là các dự án BOT, công tác quyết toán còn chậm. Vì vậy, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần đặc biệt quan tâm, đẩy nhanh công tác quyết toán, bảo đảm hoàn thành kế hoạch cả năm 2016.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải trình trong quá trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; kịp thời thông báo ngay cho các chủ đầu tư để triển khai, thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án.

Đối với việc quyết toán dự án BOT, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan phải quyết liệt, đẩy nhanh việc hoàn thành quyết toán các dự án, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm sự công khai, minh bạch trong quản lý dự án BOT.