Hà Nội dự kiến đầu tư xây mới 17 chợ trong giai đoạn 2024 - 2025

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND thực hiện chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, cải tạo chợ trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2024 - 2025 trong Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, giai đoạn 2024 - 2025 đầu tư xây mới 17 chợ, trong đó năm 2024 hoàn thành 5 chợ, năm 2025 hoàn thành 12 chợ; đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.

Nội dung thực hiện bao gồm: tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính, an ninh trật tự... đối với các chợ trên địa bàn; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân, làm tốt công tác công khai các thông tin cho nhân dân hiểu, đồng thuận ngay trước, trong và sau khi triển khai các chủ trương, chính sách đối với công tác đầu tư xây dựng cải tạo hệ thống chợ trên địa bàn.

UBND các quận, 5 huyện và thị xã rà soát lại quỹ đất để bố trí các địa điểm xây dựng chợ theo quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường giải tỏa các tụ điểm kinh doanh tự phát trái quy định trên địa bàn.

Rà soát lại toàn bộ kế hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2024 - 2025 bảo đảm các chợ xây dựng mới đều phải đưa vào kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2024 - 2025.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận với quỹ đất sạch góp phần giảm kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng, giảm thời gian chuẩn bị đầu tư dự án; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với các chợ còn vướng mắc về đất đai theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn của các cấp, các ngành; giải quyết các tồn tại, các khó khăn vướng mắc hiện nay của hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy.

Đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn Thành phố đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; bảo đảm thuận lợi cho người dân khi kinh doanh và mua bán tại chợ hướng tới phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân địa phương, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn thực phẩm, văn minh thương mại.

Đồng thời, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành của Thành phố, các đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ, các tiểu thương và người dân trong quá trình thực hiện công tác đầu tư, cải tạo chợ trên địa bàn Thành phố theo đúng tiến độ, kế hoạch được giao.

Tin cùng chuyên mục