(BĐT) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, 9 tháng năm 2020, thành phố Hà Nội thu hút được gần 3,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong đó, Thành phố cấp mới 432 dự án với vốn đầu tư đăng ký 841 triệu USD; 125 lượt dự án tăng vốn với số vốn bổ sung 1.230 triệu USD; 680 lượt chấp thuận góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam với trị giá 1.210 triệu USD.
Hà Nội thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng năm 2020

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một số dự án lớn đã được Thành phố cấp phép như: Dự án Nidec Chaun Choung Việt Nam với số vốn đăng ký 174,5 triệu USD; Dự án Hanoi Lotte World Aquarium với vốn đăng ký 47 triệu USD; Dự án Công trình văn phòng 29 Liễu Giai (Twin Peaks) tăng vốn 246 triệu USD; Dự án Trung tâm tài chính thương mại và các công trình phụ trợ (TSQ Việt Nam) tăng vốn 67,5 triệu USD.