(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt. Theo đó, hành khách đi tàu chỉ cần khai báo y tế điện tử trên PC-COVID mà không cần khai theo mẫu phiếu thông tin hành khách.
Hành khách đi tàu chỉ cần khai báo y tế điện tử trên PC-COVID từ 31/10

Hành khách nên chủ động khai báo y tế điện tử trên PC-COVID trước khi đi tàu

Tối 30/10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ban hành Quyết định số 1893/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Theo đó, ngoài những điều kiện và yêu cầu bắt buộc về y tế như các hướng dẫn trước đây, trong quyết định lần này của Bộ Giao thông vận tải quy định, hành khách khi đi tàu hỏa chỉ khai báo y tế điện tử trên ứng dụng PC-COVID (phần khai báo di chuyển nội địa); khuyến khích hành khách chủ động khai báo trước khi đi tàu.

Trong trường hợp hành khách chưa khai báo hoặc không có thiết bị/gặp khó khăn khi sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị để hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng và khai báo.

Một điểm sửa đổi là quy định về việc khách đi tàu đến từ địa phương/khu vực cấp độ dịch là cấp 4 được bố trí vận chuyển bằng “khoang riêng” thay vì “toa xe riêng” như trước đây.

Hiện nay, hệ thống PC-COVID và các giải pháp kỹ thuật đã đảm bảo để có thể trích xuất dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách theo từng chuyến tàu. Việc hành khách khai báo di chuyển nội địa trên duy nhất một ứng dụng sẽ giúp thống nhất và rất thuận lợi để trích xuất dữ liệu di chuyển của hành khách trực tiếp từ ứng dụng PC-COVID.

Bên cạnh đó, ứng dụng này cũng yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt phải tổng hợp thông tin của hành khách để thông báo cho địa phương nơi ga đến trước khi tàu khởi hành để phối hợp xử lý theo quy định; giúp thời gian làm thủ tục của hành khách, việc trích xuất dữ liệu nhanh chóng hơn; giảm thiểu áp lực về nhân lực đối với các đơn vị ngành đường sắt.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết, quy định mới được áp dụng kể từ 0 giờ ngày 31/10/2021.