(BĐT) - Ngày 27/2 tại Hà Nội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011 - 2016” của Quốc hội đã có buổi làm việc với Chính phủ.
Hiệu suất sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước chưa cao

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Hiếu

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, trước khi có buổi làm việc với Chính phủ, Đoàn đã tổ chức 3 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá DNNN giai đoạn 2011 - 2016 tại nhiều địa phương, bộ, ngành.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, quy mô vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 đều tăng. Năm 2016, tổng vốn chủ sở hữu của các DNNN là 1,398 triệu tỷ đồng, tăng 92,2% so với năm 2011, tổng tài sản là 3,053 triệu tỷ đồng, tăng 45,8% so với năm 2011. Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng vốn chưa cao do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới trong giai đoạn 2011 - 2013. 

Tại cuộc họp, các lãnh đạo ủy ban của Quốc hội đã chỉ ra nhiều bất cập trong quá trình cổ phần hóa DNNN như: Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và nợ quá hạn của DNNN còn cao, nhiều khoản đầu tư chưa mang lại hiệu quả. Nguyên nhân là kiểm soát nội bộ yếu và kiểm soát từ bên ngoài còn chưa theo kịp yêu cầu. Số lượng DNNN cổ phần hoá cao nhưng tỷ lệ vốn nhà nước bán ra lại thấp, xác định giá trị doanh nghiệp còn nhiều bất cập...