(BĐT) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nghiên cứu, xây dựng tiêu chí và quy định về việc công nhận sản phẩm quốc gia; đề xuất cơ chế hỗ trợ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao trong việc thâm nhập thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu ra nước ngoài.

Đây là một trong những nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia (Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, sau đây viết tắt là 3 chương trình).

Hỗ trợ sản phẩm công nghệ cao thâm nhập thị trường ảnh 1
Ảnh: TTXVN
Ngoài ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tiếp tục triển khai có trọng tâm, tăng cường liên kết các chương trình và nhiệm vụ thuộc các chương trình theo chuỗi giá trị để tạo ra các sản phẩm, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao trên thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về nội dung, kết quả, sản phẩm của các chương trình quốc gia, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Ban Chỉ đạo cũng đồng ý việc tiếp tục triển khai 3 chương trình trong giai đoạn tiếp theo sau năm 2020. Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan đánh giá các kết quả đã đạt được, trên cơ sở đó xây dựng nội dung các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, xác định các mục tiêu khả thi và phù hợp với nguồn lực được giao, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong năm 2019, đảm bảo triển khai không gián đoạn và có hiệu quả các chương trình.