(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức PPP (hợp đồng BOT).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn chịu trách nhiệm thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt; đồng thời yêu cầu Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) là tuyến đường quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi phía Bắc.