(BĐT) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2020, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 73 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 123,32 triệu USD.

Hơn 70 dự án FDI đầu tư vào Đà Nẵng trong 11 tháng 2020

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Từ ngày 15/10 - 15/11/2020, Đà Nẵng thu hút được 2,552 triệu USD vốn FDI. Trong đó, có 1 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 0,043 triệu USD, 4 dự án tăng vốn với 2,24 triệu USD vốn tăng thêm và 4 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với 0,269 triệu USD. Lũy kế đến nay Thành phố có 876 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,521 tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động thu hút đầu tư trong nước của Đà Nẵng cũng đạt kết quả tốt. Cụ thể, Thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án; quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư là 16.373 tỷ đồng (gấp 1,9 lần về vốn so với cùng kỳ), và cấp 13 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trong nước trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 1.254,5 tỷ đồng (gấp 1,47 lần về vốn so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, Thành phố có 703 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 146.828 tỷ đồng.