(BĐT) - Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 32,6 tỷ USD, tăng gần 6% so với tháng 5. Tính chung 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 185,9 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm nhiều nhất với 89%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6 ước đạt 32,3 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước. Tính chung 6 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 185,2 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm nhiều nhất với 94%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam thặng dư 710 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm 2021 nhập siêu 1,86 tỷ USD.

Nửa đầu năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 55,9 tỷ USD. Còn Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 61,3 tỷ USD.

[Infographic] Nửa đầu năm 2022, Việt Nam xuất siêu 710 triệu USD ảnh 1

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê