(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương, Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố đề nghị góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất.
Lấy ý kiến thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, dự án sử dụng đất

Dự thảo Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm xác định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Ảnh: Nhã Chi

Theo Bộ KH&ĐT, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư 2020. Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ KH&ĐT đã nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất và đăng tải lấy ý kiến.

Theo đó, Dự thảo Thông tư sẽ hướng dẫn việc lập hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu dự án đầu tư theo phương thức PPP; yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư có sử dụng đất. Hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm xác định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 108 Nghị định 31; nộp, chuẩn bị, đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP; tổ chức thẩm định các nội dung trong đấu thầu theo quy định tại các Điều 75, 76, 79 Nghị định 25/2020/NĐ-CP; trình tự, thủ tục giao, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng thầu.

Thông tư cũng hướng dẫn việc đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.