“Mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển vùng Trung du và miền núi phía Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều 1/12, Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai đã được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường.
Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai chiều ngày 1/12. Ảnh: Đức Trung
Hội nghị Hội đồng Điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ hai chiều ngày 1/12. Ảnh: Đức Trung

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, để hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho vùng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 96/NQ-CP về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nhằm tiếp tục hiện thực hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Vùng đề ra tại Nghị quyết của Bộ Chính trị, cụ thể hóa các quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong Vùng cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lập Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bản Quy hoạch có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển, với tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho Vùng; đặc biệt, Quy hoạch đã chú trọng giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tái tổ chức không gian phát triển Vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển Vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch Vùng cũng là căn cứ quan trọng để đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đặc biệt là các dự án lớn, có tính liên vùng, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh 6 nội dung chính lấy ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trung

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh 6 nội dung chính lấy ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Đức Trung

Để bảo đảm Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc có chất lượng, hiệu quả và khả thi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các thành viên Hội đồng, các đại biểu cho ý kiến đối với 6 nội dung chính.

Thứ nhất là quan điểm, mục tiêu phát triển và các vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết.

Thứ hai là cho ý kiến về định hướng tổ chức không gian phát triển gồm 4 tiểu vùng - 6 hành lang kinh tế (4 hành lang chính, 2 hành lang phụ) - 3 vành đai kinh tế và hệ thống các cực tăng trưởng, các trung tâm gắn với các tiểu vùng và Vùng.

Thứ ba là cho ý kiến đối với việc xác định chiến lược Vùng về sinh thái và môi trường, với quan điểm xác định cảnh quan hùng vĩ, môi trường trong lành và một hệ thống rừng quy mô lớn là đặc trưng nổi bật của Vùng; giải quyết các xung đột, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh.

Thứ tư là cho ý kiến đối với việc xác định chiến lược Vùng để bảo tồn và phát huy sự đa dạng văn hóa và phát triển nguồn nhân lực.

Thứ năm, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, việc xác định nông nghiệp là trụ cột phát triển kinh tế quan trọng của Vùng; phát triển công nghiệp và dịch vụ với các quy mô phù hợp địa phương, nhất là công nghiệp chế biến và dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp.

Bộ trưởng cũng đề nghị vấn đề thứ sáu là tập trung giải quyết vấn đề về kết cấu hạ tầng của Vùng tương xứng với yêu cầu phát triển để thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng, liên kết quốc tế và một số các vấn đề khác như: giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch, danh mục dự án liên kết Vùng ưu tiên đầu tư; giải pháp về cơ chế, chính sách liên kết vùng để thúc đẩy hợp tác phát triển Vùng có hiệu quả…

Tin cùng chuyên mục