(BĐT) - 6 tháng đầu năm 2019, kết quả doanh thu và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp thủy điện giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, thậm chí còn thua lỗ. Không giống như năm 2017 và 2018, điều kiện thủy văn không thuận lợi, mưa ít trong 6 tháng đầu năm 2019 khiến các nhà máy thủy điện không thể vận hành hết công suất.
Mưa ít, doanh nghiệp thủy điện “khóc ròng”

Lưu lượng nước về hồ thấp, sản lượng điện giảm khiến nhiều doanh nghiệp thủy điện giảm lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Ảnh: Lê Tiên

Tình hình kinh doanh ảm đạm

Theo báo cáo tài chính quý II/2019 của Công ty CP Thủy điện Bắc Hà, doanh thu giảm sút và số lỗ tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu quý II/2019 đạt 40,39 tỷ đồng, giảm 28,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi chi phí giá vốn gần như không đổi, nên lợi nhuận gộp còn 11,9 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với số lãi gộp 28 tỷ đồng của quý II/2018.

Trong quý II/2019, Thủy điện Bắc Hà ghi nhận khoản chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, hơn 31,33 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018 nhờ Công ty đã giảm được khoản dư nợ gốc tại ngân hàng. Kết quả, Thủy điện Bắc Hà ghi nhận lỗ 21,5 tỷ đồng ngay trong quý II/2019, tăng mạnh so với số lỗ 13,2 tỷ đồng quý II năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm 2019, Thủy điện Bắc Hà lỗ sau thuế gần 52 tỷ đồng. Theo giải trình từ Công ty, doanh thu giảm mạnh là do lưu lượng nước về hồ ít hơn nên sản lượng điện phát lên lưới thấp hơn so với năm ngoái.

Cũng tương tự Thủy điện Bắc Hà là trường hợp của Công ty CP Thủy điện Miền Nam. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Công ty báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 188 tỷ đồng và 5 tỷ đồng, giảm tương ứng 10,5% và 72% so với cùng kỳ năm 2018.

Thủy điện Miền Nam cho biết, giá bán điện bình quân quý II và 6 tháng đầu năm 2019 của 3 nhà máy tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do thời tiết 6 tháng đầu năm 2019 không thuận lợi, lưu lượng nước về bình quân của 3 nhà máy thủy điện chỉ bằng 77% so với cùng kỳ năm ngoái làm cho sản lượng phát điện giảm 16%.

Các doanh nghiệp khác như: Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn báo lãi 6 tháng đạt 3,6 tỷ đồng (giảm 59%), Công ty CP Thủy điện Hủa Na ghi nhận 299,4 tỷ đồng doanh thu (giảm 7,3%) và 14,6 tỷ đồng lãi ròng (giảm 31,7%), Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2 báo lỗ 13,4 tỷ đồng… 

Thời tiết không ủng hộ

Quan sát hơn 10 năm gần đây của BVSC cho thấy, thủy văn thuận lợi khó diễn ra 3 năm liên tiếp, đặc biệt là sau 2 năm thuận lợi như 2017 và 2018. Do vậy, nhiều khả năng thủy văn năm 2019 sẽ không còn thuận lợi như 2 năm gần đây.

Thủy điện vốn được đánh giá là một lĩnh vực đầu tư mang lại dòng tiền ổn định, tuy nhiên hoạt động kinh doanh phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết và thủy văn. Hoạt động kinh doanh ảm đạm 6 tháng đầu năm 2019 của các doanh nghiệp thủy điện xuất phát từ việc lưu lượng nước về hồ thấp làm cho sản lượng điện phát ra giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, thời tiết khô hạn do hiện tượng El Nino quay lại đã làm cho số ngày mưa ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định, sự xuất hiện của El Nino tạo ra hiệu ứng kép là làm tăng nền nhiệt độ, đặc biệt là vào mùa khô, qua đó làm tăng nhu cầu tiêu thụ điện từ khu vực dân dụng và dịch vụ. Đồng thời làm giảm lượng mưa tính chung trên cả nước, qua đó khiến các nhà máy thủy điện không chạy được hết công suất.

Quan sát hơn 10 năm gần đây của BVSC cho thấy, thủy văn thuận lợi khó diễn ra 3 năm liên tiếp, đặc biệt là sau 2 năm  thuận lợi như 2017 và 2018.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trạng thái El Nino yếu sẽ tiếp tục được duy trì đến khoảng tháng 11/2019 với xác suất khoảng 50 - 55%.