Năm 2023, BIDIPHAR dự kiến doanh thu tăng hơn 11%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Dược phẩm trang thiết bị y tế Bình Định (BIDIPHAR) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 21/4/2023. Trong đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2023 lần lượt là 1.800 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2022) và 300 tỷ đồng (gần như giữ nguyên với năm 2022). Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2022 dự kiến tối thiểu là 20%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty sẽ tập trung cải thiện hoạt động dự báo, chuẩn bị nguyên vật liệu phù hợp, khai thác năng lực sản xuất tối đa, giải quyết có hiệu quả tình trạng thiếu hàng cho thị trường…

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; đánh giá khả thi và phát triển sản phẩm mới theo định hướng phục vụ cho 2 nhà máy mới đạt tiêu chuẩn EU-GMP với tổng mức đầu tư là 1.662 tỷ đồng, bao gồm: Dự án đầu tư mới Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ tại Bình Định (thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026) 840 tỷ đồng; Dự án đầu tư mới Nhà máy OSD-NON Betalactam tại Bình Định (thực hiện từ quý I/2024 - 2026) 822 tỷ đồng.

Năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.554,82 tỷ đồng, giảm nhẹ (0,24%) so với năm 2021. Nhờ tận dụng tối đa năng lực, tập trung vào đúng nguồn lực hiện có, kết quả lợi nhuận và cơ cấu quy mô ghi nhận kết quả tương đối khả quan. Cụ thể, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 298,7 tỷ đồng, tăng 29,36% so với năm 2021; quy mô doanh nghiệp đạt 1.895,72 tỷ đồng, tăng 21,56% so với năm 2021. Năm 2022, Công ty có 10 sản phẩm được cấp số đăng ký mới.

Trong năm 2022, giá trị doanh thu theo kênh phân phối ETC - đấu thầu của Công ty đạt 890,72 tỷ đồng, tăng 43,13% so với năm trước. Trong đó, doanh thu từ các dòng thuốc ung thư ở kênh đấu thầu của Công ty đạt 290,69 tỷ đồng, tăng hơn 63% so với năm 2021; doanh thu từ thuốc khác đạt 398,39 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với năm 2021, chiếm 44,73% tổng doanh thu từ kênh ETC.

Tin cùng chuyên mục