Năm 2024, Chính phủ vay tối đa 676.057 tỷ đồng, trả nợ khoảng 453.990 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 với con số 28 tỷ USD, tương đương 676.057 tỷ đồng, trong đó hơn 287.000 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ trong năm tài chính 2024. Về nợ phải trả của Chính phủ năm 2024, theo Quyết định hiện khoảng 453.990 tỷ đồng.
Năm 2024, kế hoạch vay và trả nợ công của Chính phủ tối đa 676.057 tỷ đồng
Năm 2024, kế hoạch vay và trả nợ công của Chính phủ tối đa 676.057 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 260/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024 - 2026.

Quyết định nêu rõ, kế hoạch vay và trả nợ công năm 2024 của Chính phủ tối đa 676.057 tỷ đồng (tương đương 28,1 tỷ USD) kế hoạch vay. Trong đó, vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 659.934 tỷ đồng (27,5 tỷ USD), bao gồm khoản vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa là 372.900 tỷ đồng (15,5 tỷ USD), vay để trả nợ gốc không quá 287.034 tỷ đồng (gần 12 tỷ USD).

Về hình thức vay, Quyết định nêu rõ, các nguồn vốn huy động linh hoạt từ các công cụ như phát hành trái phiếu chính phủ; vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; và trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Về nợ phải trả của Chính phủ năm 2024, theo Quyết định hiện khoảng 453.990 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 395.874 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại khoảng 58.116 tỷ đồng.

Về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024 - 2026, theo Quyết định, tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2024 - 2026 tối đa khoảng 1.862,2 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 1.818,3 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 43,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2024 - 2026 tối đa 1.102,8 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 976,4 nghìn tỷ đồng, trả nợ vay lại khoảng 126,4 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

Bộ Tài chính nghiên cứu các phương thức huy động vốn vay mới, đảm bảo huy động đủ vốn vay cho đầu tư phát triển, đáp ứng các dự án lớn về hạ tầng giao thông, chống biến đổi khí hậu, cam kết phát thải ròng về 0, chuyển đổi số đồng thời kiểm soát nợ công, nợ nước ngoài quốc gia trong giới hạn trần, ngưỡng cảnh báo giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chủ động điều hành khối lượng phát hành trái phiếu Chính phủ theo nhu cầu và khả năng hấp thụ của thị trường, bảo đảm đáp ứng nhu cầu vốn của ngân sách trung ương với lãi suất phù hợp điều kiện thị trường. Phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ bình quân theo mục tiêu đề ra của Quốc hội.

Tin cùng chuyên mục