Năm 2024, sẽ đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua HNX

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kho bạc Nhà nước cho biết, kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) năm 2024 là 400.000 tỷ đồng; bao gồm cả khối lượng phát hành cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Năm 2024, sẽ đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua HNX là 400.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tường Lâm
Năm 2024, sẽ đấu thầu trái phiếu Chính phủ qua HNX là 400.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Tại công văn mới về việc tổ chức điều hành ngân sách nhà nước và ngân sách trung ương quý I/2024, Bộ Tài chính yêu cầu Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính Ngân hàng tổ chức thực hiện phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường cho nhu cầu vay trong nước khoảng 127.000 tỷ đồng (bao gồm cả huy động từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam).

Kho bạc Nhà nước cho biết, toàn hệ thống sẽ tiếp tục bám sát kế hoạch huy động vốn được giao, chủ động xây dựng lịch biểu phát hành, nắm bắt tình hình thu, chi, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương và diễn biến tình hình thị trường để kịp thời tham mưu với Bộ Tài chính các giải pháp huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ với khối lượng, kỳ hạn, lãi suất phù hợp, bảo đảm huy động đủ khối lượng theo nhu cầu của ngân sách trung ương và duy trì ổn định hoạt động thị trường trái phiếu chính phủ.

Đồng thời, việc huy động vốn sẽ tiếp tục được tập trung vào kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, đáp ứng mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu chính phủ đạt từ 9 - 11 năm, theo đúng Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội đặt ra.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho Kho bạc Nhà nước (305.000 tỷ đồng).

Tin cùng chuyên mục