Nghiên cứu cơ chế bảo lãnh cho một số dự án PPP giao thông

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nghiên cứu, áp dụng thí điểm cơ chế bảo lãnh cho một số dự án PPP giao thông quan trọng.

Theo Bộ Tài chính, tại Thông báo số 308/TB-VPCP ngày 18/7/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng - Trưởng ban Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức PPP, Phó Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ GTVT, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu các cơ chế bảo lãnh để áp dụng thí điểm cho một số dự án PPP giao thông quan trọng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2017.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu, đề xuất các hình thức bảo lãnh của Chính phủ và định hướng lựa chọn dự án PPP thí điểm phù hợp của ngành giao thông, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/8/2017. Căn cứ ý kiến của Bộ GTVT, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cơ chế bảo lãnh cụ thể để áp dụng thí điểm cho một số dự án PPP của ngành giao thông.       

Tin cùng chuyên mục