Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chiều 24/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử ông Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sáng 26/7 (thứ Hai), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách trước khi bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay sau đó. Theo quy định, Chủ tịch nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV sẽ tuyên thệ sau khi được bầu giữ chức vụ.

Công tác nhân sự với việc bầu Thủ tướng, Chánh án TAND tối cao cũng diễn ra vào thứ hai (26/7).

Ông Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tỉnh Quảng Nam, Cử nhân Kinh tế, Lý luận chính trị cao cấp. Ông Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, XI, XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Năm 2006, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần đầu; vào Bộ Chính trị lần đầu vào năm 2011.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Phúc đã kinh qua các chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Năm 2011, ông được bầu giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2016, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đảng XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Sau đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được Ban Chấp hành bầu vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 5/4/2021, tại kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Xuân Phúc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin cùng chuyên mục