(BĐT) - Cánh cửa cho khu vực kinh tế tư nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng đang được mở rộng với nhiều cơ chế, chính sách được ban hành trong thời gian qua. Đặc biệt, với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác tư (PPP), có hiệu lực vào đầu năm 2021, nhà đầu tư tư nhân sẽ vững tậm hơn về hành lang pháp lý khi tham gia vào lĩnh vực này .
Phát triển hạ tầng năng lượng: Rộng cửa cho tư nhân

Lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực, là lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP. Ảnh: Nguyễn Thế Anh

Theo tìm hiểu, hiện ngành điện có 21 dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư theo hợp đồng BOT với tổng công suất 217.000MW. Đến thời điểm này đã có 4 dự án hoàn thành, 4 dự án đang xây dựng, 4 dự án đang hoàn thiện hợp đồng BOT…

Theo ông Phạm Minh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), các dự án được triển khai theo các quy định về PPP/BOT theo cơ sở pháp lý là các nghị định của Chính phủ qua các thời kỳ như: Nghị định số 62/1998/NĐ-CP; Nghị định số 78/2007/NĐ-CP; Nghị định số 108/2009/NĐ-CP; Nghị định số 15/2015/NĐ-CP… “Xuyên suốt các nghị định này, Chính phủ đẩy mạnh khuyến khích đầu tư vào ngành điện”, ông Hùng nhấn mạnh.

Đặc biệt, Luật PPP có hiệu lực vào ngày 1/1/2021 mở ra cánh cửa rất lớn cho các nhà đầu tư tư nhân, trong đó có các nhà đầu tư lĩnh vực năng lượng, chia sẻ gánh nặng đầu tư kết cấu hạ tầng của Nhà nước.

Theo Luật PPP, lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực, là lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật PPP đang được Bộ KH&ĐT xây dựng quy định rõ hơn về nhà máy điện và lưới điện. Theo đó, nhà máy điện và lưới điện bao gồm: nhiệt điện; năng lượng tái tạo; lưới điện truyền tải để đấu nối giữa nhà máy điện với hệ thống điện quốc gia, trừ các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực. Quy mô đầu tư là các dự án có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng trở lên.

Luật PPP có những quy định về ưu đãi và bảo đảm đầu tư cho các nhà đầu tư. Cụ thể, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được hưởng các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP được hưởng các bảo đảm đầu tư theo quy định của Luật PPP và pháp luật về đầu tư; bảo đảm về quyền tiếp cận đất, quyền sử dụng đất và tài sản công; bảo đảm cung cấp dịch vụ công; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn về con người, tài sản của doanh nghiệp dự án PPP, nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án PPP; bảo đảm cân đối ngoại tệ đối với dự án PPP...

Cùng với đó, theo ông Hùng, trường hợp những dự án năng lượng tái tạo đầu tư theo phương thức PPP, Luật còn có quy định về chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng PPP. Điều 54, Luật PPP quy định: Trường hợp doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư liên danh thành lập, các thành viên có quyền chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhau nhưng phải bảo đảm tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu của từng thành viên theo quy định; Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư khác sau khi hoàn thành xây dựng công trình đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc sau khi chuyển sang giai đoạn vận hành đối với dự án không có cấu phần xây dựng.

Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng phải đáp ứng các yêu cầu: không được làm thay đổi việc thực hiện hợp đồng dự án PPP đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan; được cơ quan ký kết hợp đồng chấp thuận; có sự thỏa thuận của bên cho vay và các thành viên trong liên danh trong trường hợp là nhà đầu tư liên danh.

Với chính sách trên, chia sẻ với Báo Đấu thầu, ông Phan Xuân Dương, Phó Giám đốc Công ty CP Năng lượng Vĩnh Tân 3 cho biết: “Những quy định của Luật PPP, trong đó quy về bảo đảm đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thực sự rất tốt, nhà đầu tư cảm thấy an tâm hơn khi đầu tư vào các dự án PPP. Chắc chắn đầu tư PPP lĩnh vực này thời gian tới sẽ tích cực hơn”.