Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Công Thương được giao cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sớm triển khai giá điện 2 thành phần để nâng ý thức dùng năng lượng tiết kiệm, tăng hiệu quả đầu tư nguồn, lưới.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Nội dung này nêu tại thông báo ngày 17/4 của Văn phòng Chính phủ, về ý kiến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan tới phát triển năng lượng tái tạo.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần, gồm tính theo sản lượng tiêu thụ và công suất đăng ký dùng trong tháng.

Thực hiện giá điện 2 thành phần để khách hàng sử dụng điện nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cân bằng biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, đồng thời giúp cho công tác đầu tư nguồn điện, lưới điện đạt được hiệu quả tốt hơn.

Liên quan đến đề xuất thí điểm giá điện 2 thành phần, Cục Điều tiết điện lực cho biết, việc áp dụng giá điện 2 thành phần mới ở bước nghiên cứu thí điểm trên giấy đối với nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh, chưa áp dụng với khách hàng sinh hoạt.

Sau khi thí điểm, Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu, trình Thủ tướng xem xét quyết định việc triển khai áp dụng phù hợp.

Theo Cục Điều tiết điện lực, việc áp dụng thí điểm cơ chế giá bán điện 2 thành phần bước đầu chỉ mang tính chất tính toán, nghiên cứu ứng dụng và không ảnh hưởng tới tiền điện của khách hàng sử dụng điện, do khách hàng vẫn đang trả tiền điện theo biểu giá điện hiện hành.

Bên cạnh đó, tại thông báo kết luận, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu, Bộ Công Thương xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản, tự tiêu.

"Đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương, tích cực và chủ động xây dựng dự thảo Nghị định, đồng thời cần quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và trình tự, thủ tục cấp tín chỉ xanh đối với các nhà máy sử dụng nguồn năng lượng sạch", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu.

Bộ Công Thương được yêu cầu hoàn thành và báo cáo Phó Thủ tướng trước 25/4. "Trường hợp chậm trễ trong đưa ra cơ chế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng", thông báo kết luận nêu.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp xây dựng Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp…

Chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng đầu tư điện mặt trời mái nhà để sử dụng, trong đó có lắp đặt thiết bị lưu trữ điện năng thì cần có phương án hỗ trợ về giá, thuế, lãi suất… để khuyến khích và bảo đảm lợi ích lâu dài cho nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Nhà nước ưu tiên phát triển không giới hạn nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời áp mái nhà tự sản, tự tiêu, điện gió ngoài khơi, điện sinh khối, điện rác) nếu đáp ứng được yêu cầu về công nghệ, an toàn hệ thống, giá cả phù hợp.

"Quy hoạch điện VIII là quy hoạch mở, trường hợp cần thiết có thể huy động nguồn năng lượng tái tạo thay thế để bảo đảm không thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào", thông báo nêu rõ.

Tin cùng chuyên mục